Home
Home
dealers
Zakelijk
Geschiedenis
Nieuws
top
Projecten
Calculator
l e d   &   s o l a r   t e c h n o l o g y
Afspraak maken
Particulier

 

De maker is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

De maker mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De maker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 

U zal de maker, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Afbeeldingen op de webpagina kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn. Ledbees bezit niet al het auteursrecht op al deze afbeeldingen. Mochten er digitale objecten met copyright zich bevinden en bent u copyrighthouder, neem dan contact met ons op. Wij zullen het desbetreffende object dan verwijderen.

 

De afbeelding die zijn gebruikt kunnen afwijken van het te leveren product.

 

De logo-bijtjes (Bee-TuxG2) zijn ontworpen door Asher  (Blader Tux) en komt van de site http://tux.crystalxp.net. Deze afbeelding mag worden gebruikt volgens de gebruiksvoorwaarden van deze site.

Team Ledbees